Baby Café på Bakken

Baby Caféens formål er at understøtte mødre på barsel ude i området, både i forhold til at danne meningsfulde fællesskaber med andre mødre ude i områderne og i forhold til at styrke den enkeltes morrolle.

Susanne Raundahl er primus motor på afholdelse af Baby Caféen, og hun fortæller her lidt om indholdet:

”Vores mål er at give mødrene viden og input fra fagfolk ud fra forskellige temaer. De får muligheden for at tilegne sig viden om børns udvikling. Vi har mor og barn relationen i fokus, men prioriterer også, at der er tid til både sparring og læring og relations dannelse mødrene imellem. Vi har en gruppe glade, positive og nysgerrige mødre, der er aktiv deltagende. Mødrene er altid aktive med deres børn. Der er kvinder fra flere kulturer og det giver en god dynamik”

”Når vi mødes starter vi med en velkomstsang. Vi sidder på gulvet i en rundkreds, og starter forløbet op derfra. I Baby Caféen har vi børn fra de er helt små babyer, der sover meget, og op til vuggestue alderen, hvor de er aktive, nysgerrige og interagerende med de andre børn. Vi prøver at udvikle aktiviteterne i forløbene efter børnenes alder, og når der kommer små nye til, løbende, passer vi igen ind, så alle kan få noget ud af forløbet. Vi har en enkelt gang lavet babymad sammen, med fokus på godt, billig og hjemmelavet mad. Det er en ting vi gerne vil gøre igen, men desværre har Corona sat en midlertidig stopper for det.”

Baby Caféen har flere samarbejdspartnere, og aktiviteten har jævnligt besøg af sundhedsplejen, der har bidraget med viden om konkrete emner som kost, søvn, tænder, kultur og opdragelse, efterfødselsreaktioner m.m. Det handler både om videndeling, men ligeså meget om at skabe grobund for dialogen mellem mødrene om gode oplevelser og udfordringer i deres rolle som mor. Andre fagfolk har også deltaget på tema dage. Sprogkonsulenten fra Viborg Kommune har været forbi, og har bidraget med viden om tidlig babysprog, gode idéer til snak og stimulering af sproget med baby og større børn gennem aktiviteter og lege.

”Vi har også haft et forløb med en motorisk vejleder, med fokus på kontakten mellem mor og barn og motorisk udvikling for barnet bl.a. gennem sansemotorik og babymassage. Vi nåede lige at have 3 af 6 besøg af vejlederen inden Corona lukkede aktiviteten ned i dens daværende form. Men glæder os til de sidste 3 gange, når det er muligt igen”

”Vi har været meget begrænset af Corona det sidste års tid. Her har vi forsøgt med udendørs babycafé da vejret var godt. Både med gåture og hygge udenfor i skyggen. Online babycafé har vi også haft. Det har været med til at holde fast i, at vi mødes, men Corona har også medført mange aflysninger. Det skal ikke være en hemmelighed, at vi glæder os til engang at åbne op som vi plejer” kommer det med et smil fra Susanne Raundahl.

Er du nybagt eller kommende mor, har du lyst til at deltage i babycaféen, og bor du i en af helhedsplanens områder, så er du velkommen til at kontakte Susanne Raundahl på tlf. 61 94 05 45 eller på mail sra@fs-viborg.dk