Category

Uncategorized @da

Boligselskaberne tager et socialt ansvar

By | Uncategorized @da

Det er vigtigt at have et sted at bo. Men det er mindst lige så vigtigt at trives, hvor man bor. Det gør man, hvis man kender nogle af naboerne og måske er med i nogle aktiviteter sammen med dem, arbejder frivilligt eller på andre måder har nogle gode oplevelser sammen. Det giver energi og overskud, og det giver én fornemmelsen af at være med i et fællesskab. Det gælder både børn og voksne. Det kan også være med til at give dem lysten til og modet på at få kontakt med foreningslivet eller gå andre veje i deres liv. Og det er alt sammen med til at trække i en god retning – både for den enkelte, men også for samfundet som helhed.

Som vi ser det, har vi som boligselskaber en særlig forpligtelse til at skabe tryghed blandt beboerne og hjælpe dem med at fungere i hverdagen. Og det er i det store og hele baggrunden for, at vi sammen med Viborg Kommune og Landsbyggefonden har investeret i det boligsociale projekt, som Fællessekretariatet danner rammen om.

Det ligger også i en naturlig forlængelse af den boligsociale indsats, som vi efterhånden har arbejdet med i en del år. Men det nye er, at målene for det arbejde er blevet konkretiserede i en helhedsplan. Og det er den, som arbejdet i Fællessekretariatet tager sit udgangspunkt. På den måde har vi fået en anden struktur og en højere grad af faglighed ind i indsatserne i de forskellige afdelinger. Fællessekretariatet har nogle helt konkrete tilbud til beboerne, som de simpelt hen ikke kan få andre steder.

Vi er sikre på, at det er den rigtige vej at gå. For hvis det er til gavn for den enkelte beboer, kommer det også hele samfundet til gode. Dén udvikling vil vi rigtig gerne bidrage til.

Klaus Madsen, Boligselskabet Sct. Jørgen og Grethe Hassing, Boligselskabet Viborg