“Vi arbejder ud fra devisen, at alle skal løfte den opgave, der er realistisk. Det ligger fint i tråd med den gældende tidsånd, hvor det er blevet almindeligt at inddrage frivillige kræfter i nye sammenhænge. Ansvaret for eget liv bliver taget alvorligt, og det, at vi bliver medinddraget, er noget, der er kommet for at blive.”

Karen Zacho – Sekretariatetsleder

Om os

Den boligsociale helhedsplan danner rammen om en indsats, der er etableret i seks almene boligafdelinger i Viborg Kommune: Houlkærvænget, Houlkærparken, Vestervang, Ellekonebakken, Egeparken og Rødkærparken. Helhedsplanen har til formål at skabe varig og bæredygtig udvikling blandt beboerne i de nævnte boligafdelinger. Fællessekretariatets medarbejdere arbejder for at omsætte den samlede viden til det gode boligliv.

At ’medborgerskabe’ betyder, at alle har noget at byde ind med. Det afspejler sig eksempelvis i, at alle lægger hovederne i blød for at lægge nye spor ud for samarbejde. Vi møder så megen velvilje rundt omkring – hos institutionerne, der åbner dørene for juniorhjælperne, hos den lokale købmand, der lægger ramme til, at unge kan blive introduceret til arbejdsmarkedet, hos beboerne, der driver meningsfulde aktiviteter i områderne og laver fire kander kaffe til et arrangement, hvor alle nyder den sammen, for nu at nævne nogle eksempler.

Afdelinger

Ellekonebakken

Houlkærparken

Vestervang

Houlkærvænget

Rødkærparken

Egeparken