Og det med et stærkt hold meget engagerede fædre

2020: Opstart afventer

Forebyggelse gennem styrkelse

baba bygger videre på fædres viden om børns behov. Det sikrer, at fædrene kan deltage i deres børns liv på den måde, der passer dem bedst. Fædrenes ressourcer bringes i spil gennem dialogmøder med lokale aktører, som er i kontakt med børnene, hvor der skabes tillid og etableres nye muligheder for samarbejde. Herunder samler vi noget af den viden, der peger på, hvorfor baba’s arbejde er vigtigt.

Tillid og lokalt fællesskab

Gennem baba opbygger vi tillid mellem fædre og aktører i lokalmiljøet. Vi opbygger et stærkt fællesskab af fædre som kan samarbejde med andre lokale aktører om at etablere endnu stærkere fællesskaber, der kan gøre en forskel for andre fædre – til gavn for børnene. Vi arbejder med:

  • Tillid mellem fædre og lokale aktører, som er i berøring med børnene.
  • Peer2Peer, som klæder fædre på til at gøre en positiv forskel for andre fædre.
  • Fællesskab af fædre, der vil gøre en forskel til gavn for børn.

Styrkelse af fædredeltagelse

Gennem baba styrker vi fædres muligheder for at deltage i deres børns liv. Fædredeltagelse er helt fundamental for børns muligheder for succes i livet. I baba styrker vi

  • Tillid til egne evner som far
  • Ny viden om børns behov
  • Nye muligheder for deltagelse i børns liv på egne præmisser
  • Videndeling om børns behov
  • Et rum, hvor fædre kan snakke fortroligt om udfordringer og dilemmaer i forhold til deres farrolle.

Ønsker du at vide mere om denne aktivitet kan du kontakte:
Susanne Raundahl
Tlf.: 6194 0545
Mail: sra@fs-viborg.dk.