Vejledning og fællesskab for forældre

Forældreakademiet giver mulighed for at møde andre forældre og diskutere, hvordan andre i samme situation griber hverdagens udfordringer an.

Der er mange ting at forholde sig til som forældre, og det kan til tider være svært for de fleste.

Forældreakademiets koordinator, Liane Wagner, belærer ikke folk om, hvordan de skal være forældre, men bidrager med faglig viden og forskellige handlemuligheder i forhold til familiens udfordringer i hverdagen.

Med udgangspunkt i forældrenes efterspørgsel afholder Forældreakademiet oplæg og kurser, som bredt omhandler familielivet. Emner kan være børns udvikling på forskellige alderstrin, forældre i et nyt land, forældre og børns fritidsliv – sammen og hver for sig mm. Forældreakademiet har også mulighed for at etablere grupper som barselsgrupper, mande-/kvindegrupper, læsegrupper osv.

  • At møde andre forældre er 50 procent af, hvad Forældreakademiet går ud på. På kurserne kan forældre sammen med andre forældre reflektere over hverdagens udfordringer, dele erfaringer, skabe nye fællesskaber og relationer, der varer ved. Det er alfa og omega for familiernes trivsel i boligområdet, siger Liane Wagner.

Forældreakademiet yder også personlig vejledning i familien.

Kontakt Boligselskabernes Fællessekretariat for mere information om Forældreakademiet.

Samarbejdspartnere:
Skoler, Viborg Kommune, offentlige institutioner

Formål:

  • At gøre afdelingerne til et godt sted at bo, set med beboernes og byens borgeres øjne.
  • At skabe mere trygge boligområder.
  • At skabe bedre udlejning i afdelingerne, herunder reducere antallet af tomme boliger.

Projekter

Baba – Viborg

Formidling og information

Formidling og information

Vejviseren

Vejviseren

Naboskabs­frivillige

Naboskabs­frivillige

Naboskabet

Naboskabet

Junior­hjælpere

Junior­hjælpere

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Forældreakademiet

Forældreakademiet

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Brandkadetter

Brandkadetter

Har du behov for økonomisk rådgivning?

Kontakt Irene Fonnesbech på tlf. 20 80 18 02 eller mail: if@fs-viborg.dk