Det gode foreningsliv for børn og unge

I samarbejde med klubber og foreninger hjælper Boligselskabernes Fællessekretariat børn og unge i gang med fritidsaktiviteter i lokalområdet.

Boligselskabernes Fællessekretariat vil gerne hjælpe børn og unge i boligområderne til at komme i gang med sunde fritidsaktiviteter, som kan udvide deres netværk og skabe trivsel og tryghed både for de unge og i boligafdelingerne generelt.

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv handler om at præsentere de unge mennesker for sunde alternativer til eksempelvis at sidde indenfor eller at hænge ud på gaden.

  • Det gør vi eksempelvis ved at invitere sportsklubber og foreninger fra lokalområdet ud i afdelingen til en aktivitetsdag, hvor børn og unge kan få mulighed for at prøve kræfter med forskellige aktiviteter. Men det kan også være, at vi bare tager en lille gruppe med ud til en forening. Det handler bare om, at de skal få øjnene op for, hvilke muligheder de har, siger Debbie Lykke, der er koordinator for Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv.

Familierne er en vigtig samarbejdspartner for os. Barnets succes i foreningslivet hjælpes på vej, når forældrene bakker op om projektet og sætter tid og penge af til det. Har et barn succes med en fritidsaktivitet, kan det også smitte af på yngre søskende.

  • Et godt fritidsliv giver børn mulighed for at udvikle sig gennem nogle nye, sunde relationer. De kompetencer, de får, kan de bruge resten af livet. Derudover er det jo sundt, bare det at man kommer ud og bevæger sig, siger Debbie Lykke.

Der er mange fordele ved at få unge mennesker i boligområderne involveret i fritidsaktiviteter og de lokale foreninger, understreger hun.

  • Jeg vil gerne se en udvikling i børnene, så de bliver mindre indelukkede og gladere for at bo i områderne. Der er mange ting, de kan få ud af det. De kan blive mere sikre og også udvikle sig sprogligt, hvis de eksempelvis ikke har dansk som modersmål. Hvis de unge er aktive i foreningslivet i stedet for at hænge ud på gaden, kan det også give øget tryghed i boligområderne. Forældrene skal også gerne kunne mærke en udvikling i deres børn, og måske kan det give dem mod på også selv at komme mere ud i foreningslivet, siger Debbie Lykke.

Kontakt os for mere information om Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv.

Samarbejdspartnere:
Kommunale klubtilbud, lokale foreninger, Fritidsvejledningen i Viborg Kommune, afdelingsbestyrelserne

Formål:

  • At gøre afdelingerne til et godt sted at bo, set med beboernes og byens borgeres øjne.
  • At skabe mere trygge boligområder.
  • At skabe bedre udlejning i afdelingerne, herunder reducere antallet af tomme boliger.

Projekter

Baba – Viborg

Formidling og information

Formidling og information

Vejviseren

Vejviseren

Naboskabs­frivillige

Naboskabs­frivillige

Naboskabet

Naboskabet

Junior­hjælpere

Junior­hjælpere

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Forældreakademiet

Forældreakademiet

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Brandkadetter

Brandkadetter

Har du behov for økonomisk rådgivning?

Kontakt Irene Fonnesbech på tlf. 20 80 18 02 eller mail: if@fs-viborg.dk