Prøv kræfter med børnepasning eller ældrepleje

Juniorhjælpere deltager i et kort kursusforløb på Viborg Ungdomsskole (6 gange), hvorefter de får mulighed for at komme i en lønnet praktik i en børnehave eller på et plejehjem. Her kan de gøre sig vigtige erfaringer med arbejdsmarkedet og tjene lommepenge på samme tid.

Tilbuddet henvender sig til unge mellem 13 og 17 år, der gerne vil arbejde med mennesker, lære arbejdsmarkedet at kende og endda tjene lidt lommepenge. At være juniorhjælper kan også hjælpe den unge, der overvejer at uddanne sig inden for børnepasning eller ældrepleje, til at træffe et velovervejet uddannelsesvalg.

Juniorhjælper er et forløb, der strækker over en tre-måneders-periode, alt afhængig af hvor hurtig man afvikler sin praktik. Praktikken er dog afgrænset til 25 timer i alt, og arbejdstiderne aftales mellem praktikstedet og den unge. De første seks uger af forløbet består af en ugentlig undervisningsaften på Viborg Ungdomsskole, som forbereder hjælperne på den efterfølgende ”praktikansættelse” ved en børnehave, SFO eller plejehjem.

  • Juniorhjælpere lærer de unge, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet, og hvad der forventes. De lærer, hvad det vil sige at tjene sine egne penge, og samtidig får de en smagsprøve på, hvordan det er at arbejde med mennesker, siger Ivanna Schou, der er koordinator for Juniorhjælperforløbet.

Ifølge hende oplever både institutionerne og de unge selv, at hjælperne gennemgår en enorm positiv udvikling gennem forløbet.

  • Mod slutningen af forløbet bliver de unge mere ”voksne” og bevidste om, hvad de vil. Og skolerne fortæller, at det er nogle helt anderledes og mere positive unge mennesker, de får tilbage. Det giver de unge en følelse af værdi, siger Ivanna Schou.

Kontakt Boligselskabernes Fællessekretariat for mere information om Juniorhjælperforløbet.

Samarbejdspartnere:
Institutioner i Viborg Kommune, Viborg Ungdomsskole, BUPL og FOA

Formål:

  • At gøre afdelingerne til et godt sted at bo, set med beboernes og byens borgeres øjne.
  • At skabe mere trygge boligområder.
  • At skabe bedre udlejning i afdelingerne, herunder reducere antallet af tomme boliger.

Projekter

Baba – Viborg

Formidling og information

Formidling og information

Vejviseren

Vejviseren

Naboskabs­frivillige

Naboskabs­frivillige

Naboskabet

Naboskabet

Junior­hjælpere

Junior­hjælpere

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Forældreakademiet

Forældreakademiet

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Brandkadetter

Brandkadetter

Har du behov for økonomisk rådgivning?

Kontakt Irene Fonnesbech på tlf. 20 80 18 02 eller mail: if@fs-viborg.dk