Vi støtter det gode naboskab.

Boligselskabernes Fællessekretariat samarbejder med afdelingsbestyrelsen, når der skal være sommerfest, fællesspisning eller legedag for børnene. Det handler om gode relationer og fællesskab i afdelingerne.

Et godt arrangement i boligafdelingen kan danne rammen for nye bekendtskaber og et stærkere sammenhold. Boligselskabernes Fællessekretariat understøtter naboskabet ved at give en hjælpende hånd.

  • Ideen til et arrangement kan komme fra os eller fra en afdelingsbestyrelse, men vi vil gerne hjælpe til med at finde ud af, hvad der skal til, før man kan lykkes med et arrangement, siger Ove Elgaard, der er koordinator for Naboskabet.

På sigt skal beboere i højere og højere grad selv stå for afviklingen af de arrangementer, som Naboskabet kan hjælpe i gang.

  • Naboskabet skal tænde dem, så de får et ejerskab og mod på at fortsætte selv, understreger Ove Elgaard.

Arrangementerne må meget gerne inkludere foreninger eller andre samarbejdspartnere udenfor boligområderne, og det er målet, at vi sammen kan skabe fællesskaber, som rækker ud over det enkelte arrangement.

  • Det er godt at have noget at være fælles om. Tryghed og trivsel kommer, når man får skabt gode relationer, siger Ove Elgaard.

Ideer, der kan hjælpe det gode naboskab på vej, kan sendes til afdelingsbestyrelsen eller til Ove Elgaard.

Samarbejdspartnere:
Afdelingsbestyrelserne og frivilliggrupper i de enkelte afdelinger

Formål:

  • At gøre afdelingerne til et godt sted at bo, set med beboernes og byens borgeres øjne.
  • At skabe mere trygge boligområder.
  • At skabe bedre udlejning i afdelingerne, herunder reducere antallet af tomme boliger.

Projekter

Baba – Viborg

Formidling og information

Formidling og information

Vejviseren

Vejviseren

Naboskabs­frivillige

Naboskabs­frivillige

Naboskabet

Naboskabet

Junior­hjælpere

Junior­hjælpere

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Forældreakademiet

Forældreakademiet

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Brandkadetter

Brandkadetter

Har du behov for økonomisk rådgivning?

Kontakt Irene Fonnesbech på tlf. 20 80 18 02 eller mail: if@fs-viborg.dk