Det handler om at være der, hvor de unge er

For at undgå at unge er med til at gøre boligområder utrygge, vil vi opsøge unge og hjælpe dem i gang med fritidsaktiviteter, uddannelse eller arbejde.

Det opsøgende arbejde er Boligselskabernes Fællessekretariats mulighed for at møde nogle af de børn og unge, der befinder sig i boligafdelingerne. Det gør vi ved ugentlige gåture og besøg på skoler i afdelingerne i Houlkær, Ellekonebakken og Vestervang, da det er her, koncentrationen af børn og unge er størst.

  • På den måde får vi mulighed for at se børnene individuelt. Det handler om at være der, hvor børnene er. Vi skal ud at se, hvad der rører sig i områderne og undersøge, om man kan finde på bedre aktiviteter, end dem de beskæftiger sig med i forvejen. Vi vil give dem alternativer og mulighed for selvudvikling, siger den boligsociale medarbejder Debbie Lykke.

På denne måde fungere det opsøgende arbejde som en rekrutteringsindsats for flere af Fællessekretariatets øvrige aktiviteter. Det kan eksempelvis være, at de unge, som træffes gennem det opsøgende arbejde, kan have gavn af et lommepengejob, et medlemskab i en idrætsforening eller uddannelsesvejledning.

  • Jeg vil gerne se, at unge ikke er med til at gøre områderne utrygge for andre beboere, og unge der aktivt vælger at ændre adfærd og kommer tættere på arbejdsmarkedet eller en uddannelse, siger Debbie Lykke.

Det giver de unge mulighed for at blive rollemodeller for vennekredsen og yngre søskende, nævner hun.

Kontakt Boligselskabernes Fællessekretariat for mere information.

Samarbejdspartnere:
Kommunale klubtilbud, SSP, forældre

Formål:

  • At gøre afdelingerne til et godt sted at bo, set med beboernes og byens borgeres øjne.
  • At skabe mere trygge boligområder.
  • At skabe bedre udlejning i afdelingerne, herunder reducere antallet af tomme boliger.

Projekter

Baba – Viborg

Formidling og information

Formidling og information

Vejviseren

Vejviseren

Naboskabs­frivillige

Naboskabs­frivillige

Naboskabet

Naboskabet

Junior­hjælpere

Junior­hjælpere

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Forældreakademiet

Forældreakademiet

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Brandkadetter

Brandkadetter

Har du behov for økonomisk rådgivning?

Kontakt Irene Fonnesbech på tlf. 20 80 18 02 eller mail: if@fs-viborg.dk