Kom ud og oplev Viborg

Vejviseren er for beboere, der har lyst til at lære Viborg bedre at kende, og som har lyst til at stifte bekendtskab med fritidstilbud – også udenfor boligområdet.

Hvor kan børnene gå til fodbold? Hvad kan man bruge biblioteket til? Hvad er Sønæs? Vejviseren er både for nye beboere og personer, der har boet i byen hele deres liv, men gerne vil lære byen bedre at kende. Med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov arrangerer vi i samarbejde med beboergrupper og andre samarbejdspartnere ture til eksempelvis rådhuset, biblioteket, lokale sportsklubber eller lignende.

  • Vi vil gerne bidrage til, at beboerne kender deres lokalområde og har mod på at udforske byens og kommunens muligheder, siger sekretær Dorthe Høgh.

I højere grad end andre af Boligselskabernes Fællessekretariats aktiviteter, handler Vejviseren om at få beboerne ud af deres boligområde og opleve Viborg i sin helhed.

  • De kan opleve, at verden bliver lidt større, og opdage muligheder i Viborg, som de slet ikke vidste eksisterede. Det kan også eksempelvis være en nemmere måde at blive introduceret i en fodboldklub, end hvis man bare selv møder op en dag, siger Dorthe Høgh.

Da turene med Vejviseren ofte vil have en form for tema, som for eksempel at besøge lokale sportsforeninger, kan deltagelse være en oplagt mulighed for at møde andre beboere med samme interesser.

Samarbejdspartnere:
Afdelingsbestyrelserne, frivillige beboere, foreninger og fritidstilbud i Viborg

Formål:

  • At gøre afdelingerne til et godt sted at bo, set med beboernes og byens borgeres øjne.
  • At skabe mere trygge boligområder.
  • At skabe bedre udlejning i afdelingerne, herunder reducere antallet af tomme boliger.

Projekter

Baba – Viborg

Formidling og information

Formidling og information

Vejviseren

Vejviseren

Naboskabs­frivillige

Naboskabs­frivillige

Naboskabet

Naboskabet

Junior­hjælpere

Junior­hjælpere

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Job- og Ud­dan­nelses­vej­ledning for 16-20-årige

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Fritidsjobvejledning og Lommepengejob

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Børn og Familiers Fritids- og Foreningsliv

Forældreakademiet

Forældreakademiet

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Opsøgende arbejde og lokale klubaktiviteter

Brandkadetter

Brandkadetter

Har du behov for økonomisk rådgivning?

Kontakt Irene Fonnesbech på tlf. 20 80 18 02 eller mail: if@fs-viborg.dk