Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Bo Godt

Bo Godt

Sammenhængskraft og medborgerskab

Susanne Raundahl

 Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Ellekonebakken og Klostervænget

Irene Fonnesbech

Projektleder og Økonomisk rådgiver

Sofie Fiil Hjorth

 Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Houlkærvænget, Vestervang, Ringparken

Formål

At højne tryghed og trivsel i boligområderne

At hjælpe de beboere der har sværest ved at finde sig til rette i lejemålet

At bidrage til at nedsætte antallet af beboerklager

Hvad handler Bo Godt om?

Bo Godt er et samarbejde på tværs af helhedsplanens boligområder. Et samarbejde mellem det boligsociale, økonomisk rådgiver, boligselskabernes drift- og udlejning og relevante kommunale samarbejdspartnere som eksempelvis bostøtte, familieafdelingen, sundhedssektoren og ydelseskontoret. Et samarbejde der er drevet af opgaver, som kræver en koordineret indsats.

Barn med bold