Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Den boligsociale helhedsplan er dannet via et samarbejde på tværs af boligorganisationerne og Viborg Kommune.

Stort set alle projekter og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan har en målsætning, der fordrer et samarbejde med en eller flere parter.

Det være sig i alt fra lokale aktiviteter som læringscafe’er til fritidsjob, uddannelsesplatforme og samarbejde med jobcentre og virksomheder omkring jobåbninger.

Alle samarbejdspartnere er uundværlige for den indsats, som skal løftes med den boligsociale helhedsplan.

Tak til alle jer der bidrager!