Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Projekter & aktiviteter

Helhedsplanen 2021-25 er godkendt til at arbejde med tre indsatsområder: “Beskæftigelse”, Uddannelse og Livschancer” og “Sammenhængskraft og Medborgerskab”.

Læs herunder om vores faste aktiviteter, der skal bidrage til indfrielsen af delmålene for vores indsatsområder

Naboskab

Familier og voksne

Bo Godt

Familier og voksne

Fastholdelse af børn og unge i skole & uddannelse

Børn og unge

Styrket forældreskab

Familier og voksne

Studiecafé

Voksne

Fritidsjob

Unge

Brobygning til uddannelse

Unge og voksne

Vejviseren

Unge og voksne

Jobløft & Stepping stones

Voksne