Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Helhedsplanen

Helhedsplanen og organisationen bag

Indsatsområder og rammer

Den Boligsociale Helhedsplan danner rammen om en indsats, der er etableret i fem almene boligafdelinger i Viborg Kommune: Houlkærvænget, Vestervang, Ellekonebakken, Klostervænget og Ringparken. Helhedsplanen har til formål at skabe varig og bæredygtig udvikling blandt beboerne i de nævnte boligafdelinger. Fællessekretariatets medarbejdere arbejder for at omsætte den samlede viden til det gode boligliv.

At ’medborgerskabe’ betyder, at alle har noget at byde ind med. Det afspejler sig eksempelvis i, at alle lægger hovederne i blød for at lægge nye spor ud for samarbejde. Vi møder så megen velvilje rundt omkring – hos institutionerne, der åbner dørene for juniorhjælperne, hos den lokale købmand, der lægger ramme til, at unge kan blive introduceret til arbejdsmarkedet, hos beboerne, der driver meningsfulde aktiviteter i områderne og laver fire kander kaffe til et arrangement, hvor alle nyder den sammen, for nu at nævne nogle eksempler.

Dyk ned i den boligsociale helhedsplan her:

Boligsocial Helhedsplan 2021-2025

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og livschancer

Delaftale for indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab

Delaftale for indsatsområdet Beskæftigelse

Strategisk samarbejdsaftale

Den operationelle gruppe er sammensat af:

 • Viborg Kommune
  Morten Kurth (formand), Konstitueret Socialchef
  Gitte Skaarup, Leder, Socialpsykiatrien
  Louise Raaby, Teamleder, ”Team Unge”, Jobcenter
  Jesper Bennesen, Ungdomsskoleleder B&U
 • Boligselskabet Sct. Jørgen
  Anne Mette Primdahl Nielsen, Administrationschef
  Søren Christiansen, Udlejningschef
 • BoligViborg
  Johnni Sørensen, Driftchef
  Susanne Bach Schmidt, Udlejningschef
 • Boligselskabernes Fællessekretariat
  Karen Zacho – Sekretariatsleder 

Bestyrelsen består af:

 • Formand for bestyrelsen
  Søren Aakjær – Direktør, Børn & Unge, Viborg kommune
 • Boligselskaberne
  Anne Mette Primdahl Nielsen –  Administrationschef, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
  Grethe Hassing – Direktør, BoligViborg
  Hans Erik Lund – Udviklingschef, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 • Viborg Kommune
  Morten Kurth – Konstitueret Socialchef