Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning

Irene Fonnesbech

Projektleder og Økonomisk rådgiver

Formål

At tilbyde økonomisk rådgivning og budgetlægning med henblik på forebyggelse og at give beboeren et overblik over deres privatøkonomi

At nedbringe antallet af udsættelser i boligområderne effektiviseret på baggrund af huslejerestancer

Hvad er økonomisk rådgivning

Boligselskabet Sct. Jørgen og BoligViborg tilbyder gratis økonomisk rådgivning for at sikre, at beboerne kan betale huslejen og dermed undgå udsættelse.

Tilbuddet henvender sig til alle beboere, der bor til leje hos Boligselskabet Sct. Jørgen og BoligViborg. Beboerne kan få råd og vejledning, hvis økonomien er stram, og det er svært at finde penge til huslejen. Derudover tilbydes budgetlægning og vejledning, så den enkelte beboer får et overblik over sin økonomi.

Beboerne kan ydermere få vores hjælp til at gennemskue hele rykkerproceduren omkring manglende huslejebetaling og blive vejledt i muligheden for en vej ud af månedlige rykkergebyrer efterfulgt af sagsomkostninger og i værste fald udsættelse.