Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Om fællessekretariatet

Om Fællessekretariatet

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan 2021-2025 for Viborg Kommune arbejder via Fællessekretariatet ud fra visionen om at skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder. Livsmuligheder og en tryg opvækst anses som centrale for alle mennesker og en forudsætning for at kunne indgå i og bidrage til værdifulde fællesskaber. Desuden ønskes der åbne boligområder, som besøges og benyttes af andre borgere end beboerne, ligesom beboerne har tæt kontakt til og udveksling med omkringliggende lokalområder.

Med den boligsociale helhedsplan er det bestyrelsens ambition at bidrage til realiseringen af visionen ved at igangsætte en positiv udvikling for de involverede boligområder. Bestyrelsen har stor erfaring med samarbejde om boligsociale indsatser. Et samarbejde der er opbygget mellem boligselskaberne, Viborg Kommune og Boligselskabernes Fællessekretariat gennem de seneste to boligsociale helhedsplaner for Viborg Kommune. Dette samarbejde er et vigtigt fundament for realiseringen af helhedsplanen og dermed visionen. Derudover har bestyrelsen høstet en række konkrete erfaringer med boligsociale indsatser. Erfaringer som har været med til at kvalificere denne plan. Et fokusområde er at sikre samarbejde om, og koordinering af indsatser for de borgere og beboere, bestyrelsen netop ønsker at skabe en positiv udvikling for. Et samarbejde og en koordinering, der involverer kommune, civilsamfund og boligsociale indsatser. Med andre ord er ambitionen at skabe koordinerede, helhedsorienterede indsatser, der understøtter hinanden og bidrager til positiv udvikling for de mennesker, der vurderes at kunne drage nytte at netop disse indsatser.

Desuden er det et ønske at påvirke by- og boligudviklingen i Viborg Kommune ved at afsøge muligheder for at sikre blandede by- og boligområder.

Bestyrelsen forventer, at disse indsatser og arbejdet dermed kan forebygge, at Viborg Kommune fremover figurerer på ghettolisten.

Boligområder

I den nuværende boligsociale helhedsplan er der prioriteret 5 af de to almene boligselskabers områder/afdelinger – nemlig Ellekonebakken, Klostervænget, Houlkærvænget, Vestervang og Ringparken.