Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Om fællessekretariatet

Om Fællessekretariatet

Siden 2013 har Fællessekretariatet arbejdet ud fra devisen, at ”gøre noget med med beboerne og ikke for beboerne”.  Alle skal bidrage ved at skal løfte den opgave, som er mulig at løfte.

Ansvaret for eget liv bliver taget alvorligt, og det, at den enkelte borger understøttes i at finde den bedste/den bedst mulige løsning på en given udfordring, er er en vigtig del af strategien i 2022.

At ’medborgerskabe’ og bygge på, at alle har noget at byde ind med, har blandt andet vist sig ved, at alle arbejder for at lægge nye spor ud for samarbejde. Vi er igennem de seneste 10 år blevet mødt med megen velvilje rundt omkring – hos institutionerne, der har åbnet dørene for juniorhjælperne, hos den lokale købmand, der har lagt rammer til, at unge og voksne er blevet introduceret til arbejdsmarkedet ud fra hans optik, hos beboerne, der driver meningsfulde aktiviteter i områderne, og beboeren der laver fire kander kaffe til et arrangement, hvor alle nyder den sammen for nu at nævne nogle eksempler.

Hvis nogen spørger, om der et stort arbejde bag det at forlade ’plejer’ for at skabe nye idéer og handlinger, så er svaret ja. Én ting er at få idéen, en anden ting er at facilitere, så alle bidrager – det er et meningsfuldt og vigtigt sporskifte, vi arbejder for og får lov at bidrage til. Den vigtige drivkraft ligger i, at alle har betydning i kraft af lige præcis det, de er, det de kan bidrage med. Det er med til at skabe sammenhængskraft. Det er i det lys, arbejdet i Boligselskabernes Fællessekretariat skal ses.

Vi vægter inklusion og samarbejde højt i det daglige arbejde, og det har båret projektet langt. Det er via de mange, der har løftet, at projekterne har bevæget sig mod de fastsatte mål.  Mål der har givet mening både for den enkelte beboer, for familier og for boligområderne.

Vi må dog ikke underkende vigtigheden af hele tiden at arbejde med motivationen i alle sammenhænge, da vi som et frivilligt tilbud baserer os på interessen i at deltage.

Boligområder

I den nuværende boligsociale helhedsplan er der prioriteret 5 af de to almene boligselskabers områder/afdelinger – nemlig Ellekonebakken, Klostervænget, Houlkærvænget, Vestervang og Ringparken.