Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Brobygning til uddannelse

Brobygning til uddannelse

Beskæftigelse

Mariana Bello Elgaard

Projekt medarbejder

Jobløft

Unge og voksne

Formål

At styrke den enkelte beboers mulighed for at tage uddannelse med henblik på at sikre fremtidig beskæftigelse

At benytte sig af boligselskabernes virksomhedsnetværk til gavn for beboerne

Hvad handler Brobygning til uddannelse om?

Her kombinerer vi de uddannelsesmuligheder, som boligselskabernes erhvervsnetværk tilbyder, med beboernes behov for uddannelse.

Sammen med boligselskaberne afsøger vi jobåbninger og muligheder for lærepladser.

Sammen med beboerne afdækker vi den enkelte beboers mulighed for at opnå tilknytning til en uddannelsesinstitution.

Via forskellige samarbejdsflader finder vi vejen til opkvalificering. Det kan eksempelvis være at øge indsigten i uddannelsesmulighederne, skabe afklaring af kompetencer og synliggøre den enkeltes ressourcemæssige afsæt.

Dansk hjælp