Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Fastholdelse af børn og unge i skole og uddannelse

Fastholdelse af børn og unge i skole & uddannelse

Uddannelse og livschancer

Nikolai Andersen

Boligsocial medarbejder

Børn og unge

Ellekonebakken og Klostervænget

Dorthe Rosenmejer

Boligsocial medarbejder

Børn og unge

Houlkærvænget, Vestervang, Ringparken

Formål

At fastholde unge i skole og ungdomsuddannelsessystemet

At støtte børn og unge til et højere fagligt niveau

At støtte børn og unge til at opnå bedre karakterer

At sikre målgruppens tilknytning til relevante og eksisterende tilbud

Hvad handler det om?

Vi ved, at en større del af børn og unge i udsatte boligområder har et lavere fagligt niveau end deres jævnaldrende. På tværs af helhedsplanens boligområder arbejder vi derfor målrettet på fastholdelse af børn og unge i skole og uddannelse. Vi er lige dele udførende og brobyggende i vores tilgang, og gennem tæt samarbejde med børn, forældre, skoler og institutioner arbejder vi ihærdigt på at sikre trivsel, udvikling og gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Således oplever mange af boligområdernes børn og unge at deltage i indsatser som fx ”Mod på Matematik”, lektiehjælpscaféer eller læsetræningsgrupper.

Lektie cafe