Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Jobløft & Steppingstones

Jobløft og Stepping stones

Beskæftigelse

Mariana Bello Elgaard

Projekt medarbejder

Jobløft

Unge og voksne

Formål

At styrke beboernes tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked

At sikre at mulighederne for uddannelse og beskæftigelse bliver gjort  tilgængelige

Hvad handler Stepping stones om?

Med aktiviteten Stepping stones arbejder vi for at understøtte beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Opbygning af relationer, styrkelse af motivation og nedbrydning af eventuelle barrierer kombineret med målrettet handling, er en del af de trædesten, som er indeholdt i aktiviteten. Aktiviteten kan både kan forme sig som individuel  jobvejledning og beskæftigelsesfremmende aktiviteter.

Hvad handler Jobløft om?

På tværs af boligselskaberne og deres underleverandører samt Viborg kommunes jobcenter arbejdes der målrettet for at sikre jobåbninger til de beboere, som er motiveret og klar til at prøve kræfter med nye muligheder på arbejdsmarkedet.

I mødet mellem jobkandidater og virksomheder skabes afklaring af jobkandidatens drømme og eventuelle handlemuligheder.

Jobkandidaterne indgår i et forløb, hvor de før, under og efter en samtale med en eller flere virksomhedsejere får en kvalificeret tilbagemelding til brug for en kommende entre på arbejdsmarkedet. Virksomhederne bidrager med deres knowhow i forhold til jobkandidater og gør brug af deres virksomhedsnetværk når de opnår kendskab til jobkandidaterne.

Bag Jobløft ligger der en bevilling fra Poul Due Jensen Fonden, et samarbejde på tværs af to kommuner, fire boligselskaber og et bredt udsnit af selskabernes erhvervsnetværk.

Hvis du er interesseret i at vide mere om bevillingen bag Jobløft, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Karen Zacho på mail kaz@fs-viborg.dk