Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Naboskab

Naboskab

Sammenhængskraft og medborgerskab

Susanne Raundahl

Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Ellekonebakken og Klostervænget

Sofie Fiil Hjorth

Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Houlkærvænget, Vestervang, Ringparken

Formål

At gøre afdelingerne til et godt sted at bo, set med beboernes og byens borgeres øjne.

At skabe mere trygge boligområder.

At skabe bedre udlejning i afdelingerne, herunder reducere antallet af tomme boliger.

Vi støtter det gode fællesskab

Et godt arrangement i boligafdelingen kan danne rammen for nye bekendtskaber og et stærkere sammenhold som f.eks Nabokaffe, Bålhygge mm. Naboskabet er drivkraften i aktiviteterne. Boligselskabernes Fællessekretariat giver gerne en hjælpende hånd. Tryghed og trivsel kommer nemlig, når man får skabt gode relationer.

Ideen til et arrangement kan komme fra os eller fra en afdelingsbestyrelse, men vi vil gerne hjælpe til med at finde ud af, hvad der skal til, for at det kan lykkes.

Arrangementerne må meget gerne inkludere foreninger eller andre samarbejdspartnere udenfor boligområderne, og det er målet, at vi sammen kan skabe fællesskaber, som rækker ud over det enkelte arrangement.

grillhygge i viborg