Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Studiecafé

Studiecafé

Uddannelse og Livschancer

Susanne Raundahl

 Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Ellekonebakken og Klostervænget

Sofie Fiil Hjorth

 Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Houlkærvænget, Vestervang, Ringparken

Formål

At flere beboere får et uddannelsesmæssigt løft, så mulighederne for at klare sig på egen hånd styrkes.

At øge beboernes muligheder for på længere sigt at opnå og fastholde beskæftigelse.

At der skabes møder mellem beboere og frivillige, som kan berige hinanden, og hvis veje ikke naturligt krydses.

Hvad handler Studiecafé om?

I bestræbelserne på at hjælpe beboere i boligområderne, som er udfordret i forhold til det danske sprog, eller som af forskellige årsager ikke er lykkedes med at tage en uddannelse, tilbydes lige nu blandt andet indsatserne 1-1 dansk-hjælp og FVU dansk-undervisning.

I forbindelse med førstnævnte matches en beboer, der er motiveret for at forbedre sine kundskaber med en frivillig fra nærområdet, som har lyst og ressourcer til at lære fra sig. De to mødes privat i fastlagte og afgrænsede rammer.

FVU dansk-undervisningen finder sted i boligområderne og varetages af undervisere fra VUC, som tilrettelægger undervisningen til de aktuelle kursister. Derudover tilbydes i konkrete situationer målrettet lektiehjælp til voksne i forbindelse med start på uddannelse.