Boligselskabernes Fællessekretariat

Boligselskabernes
Fællessekretariat

Styrket forældreskab

Styrket forældreskab

Uddannelse og livschancer

Susanne Raundahl

 Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Ellekonebakken og Klostervænget

Sofie Fiil Hjorth

 Boligsocial medarbejder

Voksne og naboskab

Houlkærvænget, Vestervang, Ringparken

Formål

At familier i boligområderne opnår de bedst mulige forudsætninger for at mestre deres familieliv, så både børn og forældre trives og udvikler sig.

At understøtte beboernes uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

At fremme inklusion ved at inspirere og opmuntre den enkelte til at tage nye skridt.

Hvad handler Styrket forældreskab om?

Med indsatsen styrket forældreskab er det via en række forskellige platforme ønsket at understøtte den enkelte forældres livschancer, sociale kapital og empowerment, så de bliver gode forbilleder for deres børn og øvrige familie.

Forældrene mødes i positive fællesskaber, eksempelvis BabaKvinders Mødested og Barselscafé, som hver især danner grundlag for nye relationer og netværk, giver mulighed for erfaringsudveksling og sikrer tilegnelse af ny viden relateret til børn, familieliv og samfund.

Udover de gruppebaserede aktiviteter tilbydes individuelle vejledninger relateret til forældreskab og familieliv.